Nieuws


Zin om nog beter te worden in je vak?

 

De kleuter4Daagse is een feit! Kleo-Onderwijs en VisActiva slaan de handen ineen. Nieuwsgierig geworden?

Klik hier.


Nog meer ....

Hier ben je aan het juiste adres! Meer weten over een supercursus Combinatiegroep 2/3, hoeken in de kleuterklas, begeleiden van spel, de doorgaande lijn van groep 2 naar 3?

Of heb je een eigen leervraag? Of wil je meer weten over de opleiding PHBO Specialist Jonge Kind, of over het begeleiden van leerkrachten groep 2/3  als intern begeleider? Zie scholing.


 Verschenen! 

Frida Meints en ik hebben opnieuw een boekje geschreven voor de TIB-tool reeks. Het boekje is geschreven voor intern begeleiders, maar zeker ook voor leerkrachten. Het gaat over een brede kijk op instructie.

Niet elk instructiemodel is geschikt voor elke les. Een instructie is pas effectief als deze past bij het onderwerp dat aan de orde is én bij de leerlingen. Om dit te kunnen realiseren dienen leerkrachten te beschikken over meerdere instructievormen.

In dit boekje passeren instructievormen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld de revue.

 

Niet theoretisch.

Wel onderbouwd.

En vooral praktisch. 

 

Leerkrachten vinden inspiratie voor gevarieerde instructie bij spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en onderzoekend leren. Een absolute meerwaarde is dat

wij op een evenwichtige manier laten zien dat ook voor kleuters goede instructie belangrijk is. 

 

Informatie:

Jaar van uitgave: Instondo B.V. 2018

Titel: Kiezen voor een brede kijk op instructie; 8 aanraders

Auteurs: Frida Meints en Cobi Visser

ISBN: 978 94 63171 18 2 

Te bestellen bij Instondo BV, Dordrecht. Klik hier.

En bij elke erkende boekhandel.

 

 Zie het eerder verschenen boek in de TIBtool reeks "Combinatiegroep 2/3.  

 Klik hier voor meer info.


Vanaf 1 september 2017 is de nieuwe website van VisActiva online. Ook het logo van VisActiva is nieuw.
Het logo verbeeldt mijn visie op kind en ontwikkeling: het kind staat centraal, in het midden. Maar wel binnen een veilige, hoewel open, ruimte. Open, zodat er ruimte is voor ontplooiing en groei. Daar staat VisActiva voor!

Artikelen en films
die mij aanspreken

Apps voor de basisschool


4 augustus 2017
Spelend leren

‘Spelend leren’ is één van die begrippen die elke leerkracht die met jonge kinderen werkt moet kunnen uitleggen.
Wat is spelend leren? Waarom is spelend leren belangrijk? Wordt er nog spelend geleerd? Of moeten we kinderen in deze tijd eerst nog leren spelen…? En hoe zou een doorgaande lijn van spelend leren in de groepen 1 tot en met 3 (4) er uit kunnen zien? Vragen te over.

Meer hierover weten? Dan is de lectorale rede van Annerieke Boland, lector IPabo in Amsterdam, uitgesproken op 7 januari 2015, een aanrader.


De insteek van de lectorale rede van dr. Annerieke Boland is dat jonge kinderen leren wanneer ze spelen. Zij vindt dat docenten en pedagogisch medewerkers zich dan ook vooral moeten richten op het stimuleren van spel. Dan ontwikkelen jonge kinderen zich in de volle breedte.

 

Voor de lectorale rede in PDF. Klik hier.